4.6. Stroke

Vuxen

M06

Orsak

Infarkt eller blödning orsakat av hjärt- kärlsjukdom, t.ex.:

hypertoni, förmaksflimmer, aneurysm, karotisstenos

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Känselbortfall/domning. Förlamning ofta ensidig (ansikte, arm/ben). Tal-, syn-, sväljningssvårigheter. Balansstörning. Onormala ögonrörelser. Medvetandepåverkan.
Huvudvärk/illamående tänk subarachnoidalblödning.

O

Akut påkomna neurologiska bortfall. Urakut svår huvudvärk

P

Q

R

S

Obetydliga till uttalade symtom. Eventuellt total regress (TIA)

T

Exakt tid för symtomdebut. När var patienten senast symtomfri.

A

M

Antihypertensiva. Antikoagulantia. Antidiabetika

P

Hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Välinställd antikoagulans. Funktionsförmåga före insjuknande.

L

E

Kramper. Förmaksflimmer

Riktad undersökning

B-glukos. AKUT–test. Fördjupad neurologisk undersökning med ledning av anamnes.

Behandling

Amb.sjkv

(Se flödesbeskrivning nedan)

Tecken på inklämning – lätt hyperventilation → assistera andning, 20 andetag/minut, EtCO2 4,0–4,5

Ssk

Vid kramper:

Vid illamående/kräkning:

Vid temp >37,5:

Vid svår huvudvärk:

Anessk

Specifik övervakning

Tänk påC:\Users\jr12108\Desktop\Bild3.png