4.5. Meningit

Vuxen

M05

Orsak

Infektion i hjärnhinnor orsakad av bakterier eller virus

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Håglöshet. Trötthet. Irritabilitet.Aggressivitet. Personlighetsförändring. Huvudvärk. Ljuskänslighet. Smärta i buk/arm/ben. Illamående/kräkning. Feber/frossa/undertemp. Petekier. Fokalneurologiska symtom. Medvetandepåverkan. Kramper. Ev nackstelhet.

O

Ofta akut debut (timmar till enstaka dygn) Försämring

P

Mörkt rum. Planläge

Q

Ofta global huvudvärk

R

S

T

A

Antibiotika

M

Pågående/avslutad antibiotikakur. Immunosuppression (kortison, cytostatika, antireumatika)

P

Diabetes. Cancer. Immunbristsjd. Splenektomi. Missbruk. Främmande material i CNS (ex likvorshunt)

L

E

Bakteriell infektion (sinuit, otit, UVI, tand-, pneumoni). Virusinfektion (ÖLI).Fästingbett. Skalltrauma. Utomlandsvistelse

Riktad undersökning

P-glukos. Petekier. Grovneurologi (nackstelhet behöver ej finnas). Fokalneurologi. Ljuskänslighet.

(kan ej kommunicera/medvetslös = helkroppsundersökning)

Indikationer för behandling

Misstanke på meningit oavsett agens

Behandling Specifik

Amb.sjkv

Tecken på inklämning (sänkt medvetandegrad och nytillkommen pupilldilatation): – lätt hyperventilation assistera andning, 20 andetag/minut, EtCO2 4,0-4,5

Ssk

Vid kramper:

Specifik övervakning

EKG

Övrigt