4.3. Hypoglykemi

Vuxen

M03

Orsak

Oftast lågt intag av föda i förhållande till insulindos

Insulinom (ovanligt)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Blek hud. Kallsvettig. Hungerkänslor. Förvirring. Oro. Aggressivitet. Medvetandesänkning. Kramper.

O

Plötslig insjuknande

P

Q

R

S

T

A

M

Insulin, -dos. Perorala antidiabetika.

P

Diabetes. Alkohol. Tidigare hyper-/hypoglykemi.

L

Födointag.

E

Vad föregick insjuknandet. Fysisk ansträngning.

Riktad undersökning

B-glukos (i regel >3 mmol/l).Insulinpump.

Behandling

Amb.sjkv

Vaken patient:

Ssk

Medvetslös/ej samarbetsvillig patient:

Om venväg ej kunnat etableras (PVK):

Patient som vaknat till, men ej kan/vill inta något per os:

Specifik övervakning

Tänk på

Fortsatt egenvård

Kan tillämpas efter bedömning av sjuksköterska om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda: