4.2. Hyperglykemi

Vuxen

M02

Orsak

Insulinbrist – absolut eller relativ


Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Törst. Stora urinmängder. Trötthet. Yrsel. Hyperventilation. Buksmärtor. Illamående/kräkning/diarré. Medvetandepåverkan. Kramper.

O

Utvecklas över timmar/dagar/veckor.

P

Q

R

S

T

A

M

Insulin. Perorala antidiabetika. Dosändring.

P

Tidigare hyper-/hypoglykemi. Diabetes. Pancreatit. Alkohol.

L

Intag av dryck/föda – tidpunkt – kvantitet.

E

Infektionstecken.

Riktad undersökning

B-glukos (i regel >15 mmol/l). Acetondoft. Tecken på dehydrering. Insulinpump.

Behandling

Amb.sjkv

-

Ssk

Specifik övervakning

Överväg EKG

Tänk på