4.1. Generella kramper

Vuxen

M01

Orsak

Epilepsi (känd)

Hypoxi

Tumör

Stroke (kap. 4.6)

Infektion

Psykiatriska symtom

Hypoglykemi (kap. 4.3)

Alkoholmissbruk)

Eklampsi

Intoxikation (kap. 4.4)

Skalltrauma (kap. 6.12)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

O

P

Q

Urin-/faecesavgång, tungbett, feber, slöhet, oro, agitation

R

S

T

Duration?

A

M

Epilepsi-, diabetes-, dosändring? Antikoagulantia (warfarin, NOAK)

P

Trauma, alkohol/droger, diabetes, epilepsi, tidigare kramper

L

E

Vad föregick kramperna? (aura, trauma, infektion/feber)

Riktad Undersökning

B-glukos. Med ledning av anamnes.

Grovneurologi, hudkostym, sepsis (90-30-90), nackstyvhet

(kan ej kommunicera/ medvetslös = helkroppsundersökning)

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Krampbehandling:

Övervakning Specifik

Tänk på