3.5. Dehydrering

Vuxen

C06

Orsak

Diarré, kräkning

Profus svettning (långvarig feber)

Fysisk ansträngning

Lågt vätskeintag

Diabetes insipidus

Diabetes mellitus

Diuretikabehandling

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Oro, blek, kallsvett, diarré, kräkning, yrsel, svimning, förvirring, törst, låg diures, svaghet, feber

O

P

Ökar vid ansträngning, minskar i liggande

Q

R

S

T

A

M

Hjärt-, blodtrycks-, diabetes-, diuretika, antibiotika

P

Mag-tarm-, hjärt-, infektion, diabetes

L

Vätskeintag, urinproduktion

E

Fysisk ansträngning, omgivningstemperatur

Riktad Undersökning

B-glukos. Hudturgor, torra slemhinnor.

Behandling Specifik

Amb.sjkv

-

Ssk

Specifik övervakning

-

Tänk på