3.4. Sepsis - Allvarlig infektion

Vuxen

C05

Orsak

Infektion med systempåverkan

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Förvirring, andningspåverkan, AF >20. Feber/undertemp/svängande feber. Frusen/frossa Utslag.

O

P

Q

R

S

T

A

Antibiotika

M

Antibiotika, cortison, immunosuppression, cancerbehandling

P

Diabetes, cancer, nylig operation, sår/bett, KAD, sjukhusvistelse.

L

E

Annan infektion (ÖLI, UVI), infektioner hos närstående, utlandsvistelse.

Riktad Undersökning

90-30-90 regeln (BAS: BT – AF – Sat)

B-glukos om mental påverkan

Grovneurologi, Nackstelhet.

EKG (sänd vid misstanke om hjärtpåverkan)

Helkroppsundersökning: petekier, erysipelas, infektionsfokus (katetrar, sår, abscesser)

Varm/kall perifert

Ev laktat får ej fördröja avtransport

Behandling

Amb.sjkv

- Om möjligt sätt två grova venfloner

Ssk

Specifik övervakning

Rytmövervakning

Tänk på