3.2. Hjärtarytmi

Vuxen

C03

Orsak

Akut koronart syndrom

Intoxikation

Takyarytmi (VT, FF, SVT m fl)

Hjärtkontusion

Bradyarytmi (AV-block, sinusbradykardi)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Hjärtklappning, CBS, yrsel, illamående. Andnöd. Oro/obehag, blekhet. Syncope

O

P

Ansträngningsutlöst? Droger?

Q

Förändring över tid – bättre/sämre?

R

S

T

A

M

Hjärtmediciner, thyreoidea-läkemedel

P

Hjärtsjukdom, tidigare arytmibesvär. Sköldkörtelsjukdom. Pacemaker.

L

E

Alkohol, nikotin, kaffe, droger?

Riktad Undersökning

EKG. Halsvener (stas).Lungor (rassel). Puls (deficit)

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid symtomgivande bradykardi (puls ≤ 45 i kombination med syst BT ≤ 85):

Inj atropin 0,5 mg/ml, 1 ml i.v. Kan upprepas en gång

Vid takykardi > 130, transporttid > 50 min efter kontakt med medicinläkare (SskT):

Specifik övervakning

12-avlednings EKG

Tänk på

-