3.1. Central bröstsmärta - CBS

Vuxen

C02

Orsak

Akut koronart syndrom

Peri-/myokardit

Aortaaneurysm/ -dissektion

Muskuloskeletal smärta

Pleuritsmärta (pleurit, lungemboli)

Hög buksmärta (esofagit, gastrit, perforation, cholecystit, pancreatit)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Oro, blek, kallsvett, illamående, lokalisation

O

Akut

P

Ansträngning förvärrar, effekt av nitroglycerin?

Q

Brännande/tryckande, rivande/slitande, andningskorrelerad

R

Armar, hals, käke, buk, rygg

S

T

> 15 min

A

M

Hjärt-, blodtrycks-, antikoagulantia-, potensläkemedel

P

Mag-tarm-, hjärt-, lungsjukdom

L

E

Riktad undersökning

EKG (sänd), pulsar och BT i båda armarna

Behandling

Misstänkt akut koronart syndrom:

Amb.sjkv

Ssk

Oavsett STEMI eller ej:

Vid smärta NRS/VAS ≥ 4:

Vid illamående:

Vid symtomgivande bradykardi (puls ≤ 45 i kombination med syst BT ≤ 85):

Vid takykardi >130, transporttid > 50 min efter ordination från medicinläkare (SskT):

Vid syst BT < 90:

Vid beslut om PCI, efter läkarordination:

Specifik övervakning

12-avlednings EKG

Tänk på