2.6. Inhalation av skadliga ämnen

Vuxen

A05

Orsak

Brandrök (CO, cyanid, intoxikationer,svart sot, termisk skada)

CBRNE-händelser

Trafikolycka med elfordon

Vattenpipsrökning

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Andningssvårigheter. Hosta. Heshet. Bronkospasm. Stridor. Hypersalivering. Symtom från ögon. Bröstsmärta. Medvetandepåverkan. Huvudvärk. Cyanos. Kramper. Lungödem. Blodhosta.

O

Symtomdebut efter exponering.

P

Q

Vilka kemikalier/gaser. Vid brand: Slutet utrymme.

R

S

T

Exponeringstid

A

M

P

Astma, lungsjukdom.

L

E

R

Riktad undersökning

Sot i ansikte, näsa och mun. Svedd behåring. Pupiller: storlek, reaktion

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid hosta/luftvägssymtom:

Ge därefter om möjligt en gång:

Vid cirkulations- eller medvetandepåverkan, där misstanke om brandrök/cyanid finns:

Vid illamående:

Vid misstänkt lungödem:

Specifik övervakning

Tänk på