2.6. Inhalation av skadliga ämnen

Vuxen

A05

Orsak

Brandrök, CO

Cyanid, Intoxikationer

CBRNE-händelser

Termisk skada

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Andningssvårigheter. Hosta, heshet, salivering. Bröstsmärta. Ögonsymtom. Neurologisk påverkan och/eller ischemi tecken EKG (lindrig CO intox?) Medvetandepåverkan. Huvudvärk. Cyanos. Kramper. Lungödem

O

Exponering, vilket ämne?

P

Q

R

S

T

Exponeringstid

A

M

P

L

E

Riktad undersökning

Mun och svalg: Sot i näsa och mun

Specifik Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid hosta/luftvägssymtom:

Därefter:

Vid cirkulations- eller medvetandepåverkan, där misstanke om brandrök/cyanid finns:

Vid illamående:

Vid misstänkt lungödem:

Specifik övervakning