2.5. Främmande kropp

Vuxen

A04

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Hosta. Stridor. Andningsstopp. Medvetslöshet

O

Plötsligt insättande stridor eller hosta. Kan ej tala/skrika. Andningsstopp.

P

Lägesberoende.

Q

R

S

T

A

M

P

Tidigare stroke/hjärnskada. Svalgpares. Tandprotes.

L

E

R

I samband med födointag.

Riktad undersökning

Inspektion i svalg. Hostförmåga. Cyanos.

Behandling

Följ HLR-rådets ”Handlingsplan för luftvägsstopp

  1. Personen andas, hostar eller talar
  1. Vid medvetande, kan inte andas, hosta eller tala
  1. Medvetslös, ingen andning

Anessk

Fortsatt svårt att ventilera (HR < 60/min, cyanos, RLS 7-8)

Specifik övervakning

Tänk på