2.5. Främmande kropp

Vuxen

A04

Orsak

Oralt intag

Tandprotes

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Hosta, stridor, andningsstopp, medvetslöshet

O

Plötsligt insättande stridor/hosta. Kan ej tala. Andningsstopp. Ofta i samband med måltid

P

Lägesberoende

Q

R

S

T

A

M

P

Tidigare stroke? Svalgpares?

L

E

Riktad undersökning

Inspektion i svalg, hostförmåga, cyanos

Specifik behandling

Delvis luftvägsstopp – kan andas, hosta, tala

Totalt luftvägsstopp – vaken patient

Totalt luftvägsstopp – medvetslös patient

Specifik övervakning