2.4. Epiglottit

Vuxen

A03

Orsak

Infektion

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Tilltagande sväljningssvårigheter, grötigt tal, feber, halsont, inspiratorisk stridor, dregling, vägrar ligga ner

O

Halsont, gradvis utveckling av andningsbesvär

P

Vill sitta upprätt, framåtlutad

Q

Svullnad i hals försvårar tal, sväljning och andning

R

Lokaliserat till halsen

S

T

Akut tilltagande besvär

A

M

P

L

E

Riktad undersökning

Riktad

Visuell inspektion av svalg

Stoppa aldrig något i patientens mun – risk för laryngospasm!

Inspiratorisk stridor

Specifik Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Anessk

Specifik övervakning