2.4. Epiglottit

Vuxen

A03

Orsak

Infektion

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Allmänpåverkan. Tilltagande sväljningssvårigheter. Grötigt tal. Feber. Halsont. Stridor. Dregling., Vägrar ligga ned.

O

Halsont med successiv utveckling av andningsbesvär.

P

Vill sitta upprätt, framåtlutad.

Q

Svullnad i hals försvårar tal, sväljning och andning.

R

S

Livshotande.

T

Akut tilltagande besvär.

A

M

P

Vaccination mot Haemophilus influenzae typ B.

L

E

R

Riktad undersökning

Visuell inspektion av svalg.

Stoppa aldrig något i patientens mun – risk för laryngospasm!

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Anessk

Specifik övervakning

EKG-övervakning.

Tänk på