2.3. KOL

Vuxen

A02B

Orsak

Spontan försämring av grundsjukdom

Luftvägsinfektion

Underbehandling

Bristande compliance (läkemedel, tobaksbruk)

Initial bedömning

X-ABCDE

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Dyspné, samtalsdyspné, pat vill sitta, ökad hosta/slemproduktion. Upphostningar. Förlängt expirium, pipande/väsande andning. Försvagade eller avsaknad av andningsljud.

O

Plötslig debut? Gradvis försämring av grundsjukdom.

P

Sittande kroppsställning. Utandning mot delvis slutna läppar.

Q

Lufthunger.

R

S

T

A

M

Tagit läkemedel. Oxygen i hemmet.

P

L

E

R

Pågående infektion.

Riktad undersökning

EKG

Bedöm allvarlighetsgraden, t ex används accessoriska andningsmuskler?

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Överväg:

Anessk

Specifik övervakning

Kontrollera saturation och medvetande minst var 10:e minut.

EKG-övervakning.

Tänk på