2.3. KOL

Vuxen

A02B

Orsak

Spontan försämring av grundsjukdom

Luftvägsinfektion

Underbehandling

Nedsatt compliance ”medicinslarv”

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Dyspné, samtalsdyspné, pat vill sitta, ökad hosta/slemproduktion, förlängt expirium, pipande/väsande andning, försvagade eller avsaknad av andningsljud

O

Plötslig debut? Gradvis försämring av grundsjukdom

P

Sittande ställning, utandning mot delvis slutna läppar

Q

R

S

T

A

M

Aktuella mediciner? Effekt? Oxygen i hemmet?

P

L

E

Pågående infektion? Duration?

Riktad undersökning

Basal, PEF (före och efter behandling)

EKG

Bedöm allvarlighetsgraden, accessoriska andningsmuskler?

Behandling specifik

Amb.sjkv

Ssk

Överväg:

Vid livshotande tillstånd:

Anessk

Specifik övervakning

Övrigt