17.1. UPPDATERINGAR

Uppdatering 2 september 2019

Kapitel 6

kap. 6.10. Ändring i telenr vid höftflöde i Gävle

Kapitel 8

kap. 8.12. Patientstyrningsrutinen till primärvården är uppdaterad utifrån utökade PBT

kap. 8.13. Hänvisning annat transportsätt är uppdaterad utifrån utökade PBT

kap. 8.22. Tillägg rutin kring provtagning för polisen

Kapitel 10

kap. 10.11. Tillägg kring hur helikopterplattorna i regionen sköts och hanteras

Kapitel 12

kap. 12.5. Tillägg kring ny CPAP utrustning

kap. 12.14. Tillägg kring nebulisering vid manuell ventilation

Kapitel 16

kap. 16.6. Tillägg i packlistan med nebuliseringskopp med syrgasslang

Kapitel 104 - Diabetes mellitus (barn)

kap. 104.2. Kapitlet delas upp i hyper-/ resp. hypoglykemi (kap. 104.2 resp. kap. 104.3)


Uppdateringar 17 juni 2019

Kapitel 6 - Trauma

kap. 6.10. Höftfraktur, ändrade telefontider till röntgen i Gävle under veckorna 25-32


Uppdateringar 2 maj 2019

Kapitel 6 - Trauma

kap. 6.10. Höftfraktur, lågenergi justerat i flödesbilden utifrån de arbetssätt som används.

Kapitel 8 - Allmänt

kap. 8.12. Patientstyrningar tabellen förändrat utifrån PBT grupper, ingen förändring i innehåll. Tillägg kring patientstyrningar barn, vilka patienter ska hanteras av akutmottagningen.

Kapitel 11 – Preparathandbok

kap. 11.36. Förtydligande dostabeller för Sufentanil

Kapitel 12 - Patientnära utrustning

kap. 12.15. Ny riktlinje kring inläggning av perifer venkateter

Kapitel 16 – Packlistor

kap. 16.1. Uppdaterad utifrån utökat sortiment

kap. 16.2. Uppdaterad utifrån utökat sortiment


Uppdateringar 1 februari 2019

Kapitel 4 – Medvetandepåverkan

kap. 4.6 Ändring i flödesschema utifrån revidering regionsövergripande rutin rädda hjärnan flöde.

Kapitel 10 – Arbete på skadeplats/säkerhet

kap. 10.5 Tillägg utifrån regionsövergripande rutin kring stick- och skär

Kapitel 11 – Preparathandbok

kap. 11.1 Tillägg i läkemedelsöversikt, samt hållbarhet för natriumklorid i värmeväskorna

Kapitel 12 – Patientnära utrustning

kap. 12.19 Tillägg vid spinal immobilisering utifrån scoopbår


Uppdateringar 3 december 2018

Vid uppdateringen den 3 december införs SATS som nytt triageverktyg i verksamheten och ändringar utifrån detta finns genom hela dokumentet.

Ny kapitelnumrering för vissa kapitel, påverkar dock ej innehållet.

Kapitel 4 – Medvetandepåverkan

kap. 4.6 Ändring av tid för inkludering i rädda hjärnan flödet till 6 tim (tidigare 4,5 tim)

Kapitel 7 – Övriga tillstånd

kap. 7.3. Förtydligande kring att primärvårdsläkare ska kontaktas vid behov vårdintyg och att polis inte kan vara behjälplig under transport om inte vårdintyg finns.

Kapitel 8 - Allmänt

kap. 8.3 Förtydligande vilka uppdrag som det ska föras journal på

kap. 8.4 Förändring från RETTS till SATS

kap. 8.6 Förändring från RETTS till SATS

kap. 8.12 Uppdaterad patientstyrningsrutin utifrån SATS

kap. 8.13 Uppdaterad hänvisning annat transportsätt utifrån SATS

kap. 8.15 Inlarmning till akutmottagningen uppdaterad utifrån SATS

kap. 8.17 Förändring från RETTS till SATS

kap. 8.18 Förändring från RETTS till SATS

kap. 8.21 Tillägg om hantering av mångåkare, samverkan mellan primärvården och VO Ambulans

Kapitel 9 – Hjärtstopp

kap. 9.3 Förtydligande temperaturer för start av HLR vid drunkningstillbud

Kapitel 11 - Preparathandbok

kap. 11.3 Förändring i maxdos adrenalin 0,1 mg/ml till 160 ml vid hjärtstopp både vid vuxna och barn

kap. 11.35 Justera sufentanil ( sufenta ) dosering till 0,5µg/kg i.n

Kap. 16 – Packlistor

kap. 16.3 Tillägg då barnsugen finns i väskan

kap. 16.8 Tillägg i förbandsväskan med kompresser, steristrip m.m.


Uppdateringar 1 september 2018

Vid uppdateringen 1 september införs läkemedlen Oxytocin samt Tranexamsyra , ändringar och tillägg kring detta finns genom hela dokumentet.

Vid uppdateringen tas också Efedrin, Esmeron samt Xylokain (10 mg/ml) bort ur sortimentet och är ändrat genom hela dokumentet.

I och med nya läkemedelsförordningen arbetar ambulanssjukvården nu utifrån generella direktiv, ändringar och tillägg kring detta finns genom hela dokumentet.

SLAS (nätverket för ambulansläkare) har uppdaterat layout på sina riktlinjer så att man renodlar konceptet med en allmän riktlinje (se kap 2, inledande riktlinjen trauma + barn) och specifika riktlinjer för vissa sjukdomstillstånd. Renodlingen innebär att man inte upprepar de allmänna riktlinjerna vid varje specifikt tillstånd utan för varje tillstånd endast beskriver det som är speciellt för just detta tillstånd. Det innebär att vissa underrubriker ändrats eller tagits bort helt genom hela dokumentet.

Det har nu kommit mer kunskap gällande hjärtstopp med olika bakgrunder vilket gör att vi nu samlat alla riktlinjer för hjärtstopp i ett eget kapitel – kapitel 9. De följande kapitlen ändrar därför nummer.

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 4

Kapitel 6 Medvetandepåverkan vuxen

Kapitel 7 Buk och obstetrik vuxen

Kapitel 8 Trauma vuxen

Kapitel 9 Barn

Kapitel 10 Övriga tillstånd vuxen

Kapitel 12 Preparathandbok

Kapitel 13


Uppdateringar 26 februari 2018

Kapitel 7


Uppdateringar 1 februari 2018

Kapitel 1

Kapitel 4

Kapitel 10

Kapitel 11


Uppdateringar 1 december 2017

Kapitel 1

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 10

Kapitel 11


Uppdateringar 1 september 2017

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 11

Kapitel 12


Uppdateringar 27 juni 2017

Kapitel 8

Uppdateringar 1 juni 2017

Kapitel 1

Kapitel 4

Kapitel 11


Uppdateringar 1 maj 2017

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 8

Kapitel 11

Genomgående

Uppdateringar 1 mars 2017

Kapitel 1

Kapitel 2

Uppdateringar 1 februari 2017

Kapitel 1

Kapitel 5

Kapitel 7

Kapitel 8

Tillägg med vuxendos i tabeller för adrenalin och amiodaron

Kapitel 11

Följande dokument har därmed också reviderats:

kap. 3.6 Inhalation av skadliga ämnen

kap. 4.2 Hjärtstopp

kap. 5.4 Intoxikation

kap. 7.3 Brännskada/frätskada

kap. 8.9 Inhalation skadliga ämnen – barn

kap. 8.13 Intoxikationer – barn

kap. 8.18 Brännskada/frätskada – barn

kap. 8.29 Dos.tabell i.v infusioner – barn

Kapitel 16

Uppdateringar 1 november 2016

Kapital 1

Kapitel 4

Kapitel 8

Kapitel 15


Uppdateringar 1 oktober 2016

Kapitel 1

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 10


Uppdateringar 1 september 2016

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 5

Kapitel 11

Kapitel 15

Uppdateringar 1 augusti 2016

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 7

Kapitel 12


Uppdateringar 1 juli 2016

Kapitel 1

SBAR, rapportmall obstetrik

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 8

Kapitel 11

Kapitel 12


Uppdateringar 1 juni 2016