16.6. Packlista CPAP-väska

Utrustning

Storlek

Antal

Artikelnummer

Flödesgenerator med filter (bilbunden)

1 st

CPAP-set

Large

1 st

313-7255

Mask

Small

1 st

313-7028

Mask

Medium

1 st

313-7029

PEEP-ventil

2,5 cmH2O

1 st

313-7715