16.2. Packlista Akutväska

Utrustning

Sort

Storlek

Antal

Artikelnummer

Benborrmaskin

EZ-IO

1 st

IM Medico

Blodtrycksmanschett

12 x 35 cm

1 st

EZ-IO nål

Barn röd

1,8 x 15mm

1 st

9018/5

EZ-IO nål

Vuxen blå

1,8 x 25 mm

1 st

9001/5

EZ-IO nål

Vuxen gul

1,8 x 45mm

1 st

9079/5

Medicinsk ficklampa

1 st

Ferno ME 2137

Lancetter

Blå

1,8 mm

Valfritt

1013566

Infusionsaggregat

1 st

231077

Intramuskulär nål

0,8 x 50 mm

Valfritt

411706

Kompresser

osterila

7,5 x 7,5cm

Valfritt

272895

Mollelast

8 cm

1 rulle

12571

Natriumklorid

9mg/ml

250 ml

1 st

Apoteket

Natriumklorid

9mg/ml

10 ml

Valfritt

Apoteket

P-glukosmätare

Bayer Contour XT

1 st

496185

Teststicka P-glukosmätare

1 burk

220114

Propp infusionskanyl

Valfritt

1006673

PVK - gul

Vasofix

0,7 x 19 mm

2 st

215256

PVK – blå

Venflon

0,9 x 25 mm

2 st

225016

PVK – rosa

Venflon

1,1 x 32 mm

2 st

225110

PVK – grön

Venflon

1,3 x 32 mm

2 st

225111

PVK - orange

Venflon

2,0 x 45 mm

2 st

225118

Riskavfallsburk

Sharpak

1 st

5581063

Saturationsmätare + probe

Nonin

1 st

Sax

Kläder

18 cm

1st

750058

Injektionstork

Medola

3 x 3 cm

Valfritt

1033080

Spruta

Luerlock

1 ml

3 st

221043

Spruta

Luer

2 ml

3 st

5541121

Spruta

Luer

5 ml

3 st

5541235

Spruta

Luer

10 ml

3 st

5541234

Spruta

Luer

20 ml

3 st

205521

Stasband

1 st

202428

Stetoskop Littmann

Master Classic 2

1 st

Fritext - 270899

Subcutan kanyl

Blå

0,6 x 25 mm

Valfritt

225114

Tejp

Scanpor

2,5 x 10 m

1 rulle

210396

MAD Nasal

2 st

951435

Tempmätare

Braun

1 st

Trevägskran

7 cm slang

2 st

201732

Uppdragningskanyl

Trubbig

1,2 x 50 mm

Valfritt

410529

Nålfixation

Valfritt

205035 eller 211410

Läkemedel

Styrka

Antal

Acetylsalicylsyra

(Trombyl)

tabl 75 mg

6 st

Adrenalin

0,1 mg/ml

8 st

1 mg/ml

6 st

Alfentanil

(Rapifen)

0,5 mg/ml

2 st

Amiodaron

(Cordarone)

50 mg/ml

4 st

Atropin

0,5 mg/ml

4 st

Betametason

(Betapred)

tabl 0,5 mg

20 st

4 mg/ml

4 st

Budesonid

(Pulmicort Turbuhaler)

400 µg/dos

1 turbolator

Desloratadin

(Aerius)

tabl 2,5 mg

4 st

Diazepam

(Stesolid N)

5 mg/ml

1 st

Diklofenak

(Voltaren)

25 mg/ml

2 st

Esketamin

(Ketanest)

5 mg/ml

3 st

25 mg/ml

3 st

Furosemid

(Furix)

10 mg/ml

3 st