16.2. Kateterisering

Styrande dokument

Kateter (KAD), kvarliggande, insättande och handhavande enligt ren metod – regionsgemensam för hälso- och sjukvård dokument id: 09-39373.

Vårdhandboken

Sjuksköterskan har formell kompetens för katetersättning, ansvarar för utförande, nödvändiga kontroller, åtgärder och uppföljningar genomförs samt att detta dokumenteras i patientens journal. Undersköterska som har formell utbildning får sätta kateter. För att säkerställa att alla undersköterskor har formell kompetens har urologicertifikat/kompetenskort i katetersättning införts i samarbete med KTC (Kliniskt Tränings Centrum) som utfärdas efter utbildningen.

Innan katetersättning

Läkare skall ha bedömt att patientens tillstånd kräver KAD, och ordinerat KAD inläggning. Ordinationen ska omfatta indikation, typ och storlek och beräknad behandlingstid.

Patienter som har opererat en radikal prostatektomi och har kateter kvar i efterförloppet ska transporteras till akutmottagning för isättning av ny kateter av urolog. Katetersättning på denna patientgrupp ska inte utföras av ambulanssjukvården.


Kateterval


Arbetsbeskrivning – Ren metod

Gör så här – gemensamt manligt/kvinnligt


Gör så här - manlig patient


Kvinnlig patient


Tips vid problem

Manlig patient:

Kvinnlig patient:


Kateterpåse


Dokumentation

Dokumenteras i patientens journal:


Blåssköljning

Blåssköljning i syfte att rengöra blåsan

Material


Tillvägagångssätt

Tillämpa basala hygienrutiner