15.9. Sekundärtransport brännskada

PATIENTTYP

Patient med brännskada – med/utan inhalationsskada

MED. KOMPETENS

Avsändande läkares bedömning.

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

RLS, pareser, pupiller var 15:e minut minimum

Saturation, intuberad endtidal CO2

NIBP

Timdiures

Kontroll av distalstatus på bränd extremitet

VÅRDBEHOV

KAD (timdiures) om > 20 % brännskada

Sedering/smärtlindring

BEHANDLINGSMÅL

Syst BT > 80-90 mmHg på vuxna (om misstanke skallskada > 90 mmHg)

Saturation > 95 %

Normoventilation EtCO2 4,7-5,3 kPa

Timdiures > 0,5 ml/kg (ge ej urindrivande)

Normotermi (mät ej tempen i ambulansen)

Smärtfrihet

PROBLEM

Misstanke om COintox Ge 100 % oxygen under transport (reservoarmask alt FiO2 1,0 i resp)

Cirkumferenta brännskador – på bål kan leda till stelhet i bröstkorgen med akut andningsinsuff

Smärta – enl ordination från avsändande läkare, i övrigt se smärtlindring kap. 1.2

Hypotermi – varma vätskor, håll patienten varm. Rena lakan närmast patienten, flera lager filtar. Höj värmen i ambulanshytten.

UNDERHÅLLSVÄTSKA

Enligt ordination från avsändande läkare.

ÖVRIGT

Kontrollera fixering av infarter före avfärd – nålar i brännskadat område kan behöva sutureras.