15.8. Sekundärtransport spinalskada

PATIENTTYP

Instabil skada på kotpelaren med/utan neurologi

24 timmarna efter skadetillfälle.

MED. KOMPETENS

Avsändande läkare bedömning

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

RLS, pareser, pupiller var 15:e minut minimum

Neurologisk bedömning – känselnivå, motorik

Saturation

Andning – mönster, samtalsdyspné, ”svårt att hosta”

NIBP

B-Glukos < 10,0 mmol/liter

BEHANDLINGSMÅL

Syst BT > 120 mmHg på vuxna

Saturation > 94 %

Normoventilation EtCO2 4,7-5,3 kPa

Smärtfri

PROBLEM

Blodtrycksfall: ge inf Ringer-acetat i.v, målvärde 90 mmHg systoliskt

Neurogen chock: blodtrycksfall, perifer vasodilatation, relativ bradycardi. Svarar dåligt på vätska (lungödemrisk), ring avsändande läkare

Smygande andningsinsuff – varningstecken: samtalsdyspné, svag hoststöt, snabb ytlig andning, stigande endtidal koldioxid (EtCO2 > 6,5 kPa).

Smärtor/obehag – av immobilisering: Behandla med små doser opioid i.v

UNDERHÅLLSVÄTSKA

Ringer-acetat, efter 2000 ml bör långsam infusionstakt hållas.