15.7. Sekundärtransport skallskada

PATIENTTYP

Patient med commotio eller svårare skallskada 24 timmar efter skadetillfället

MED. KOMPETENS

Avsändande läkares bedömning.

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

RLS, pareser, pupiller var 15:e minut minimum

Saturation

NIBP

B-Glukos bör vara < 10,0 mmol/liter

BEHANDLINGSMÅL

Syst BT > 90 mmHg på vuxna

Saturation > 94 %

Normoventilation EtCO2 4,7-5,3 kPa

Krampfri

PROBLEM

Kramper, se kap. 4.1 generella kramper

Sjunkande medvetandegrad > 1 RLS enhet – ring avsändande läkare

Blodtrycksfall: behandla med inf Ringer-acetat i.v, målvärde 90 mmHg systoliskt, sänk huvudändan till planläge

Blodtrycksstegring > 180 mmHg syst – inklämning? Ring avsändande läkare

Inklämning (RLS 7-8 alt tillkomst dilaterad ljusstel pupill eller hemipares) hyperventilera, assisterad andning med 20 andetag/minut, EtCO2 4,0-4,5 kPa, ring avsändande läkare

ÖVRIGT

Stabil patient (syst BT > 90 mmHg) vårdas med höjd huvudända ca 30 o