15.6. Sekundärtransport multipelt trauma

PATIENTTYP

Patient med multipelt trauma – med eller utan skallskada

MED. KOMPETENS

Avsändande läkares bedömning.

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

RLS, pareser, pupiller var 15:e minut minimum

Saturation, om intuberad endtidal CO2

NIBP

Bevakning av tryckförband

VÅRDBEHOV

Smärtlindring, ev sedering (intuberad patient)

Sugning av intuberad patient

Kontroll av tubläge och andningsljud (intuberad patient)

KAD och ventrikelsond

BEHANDLINGSMÅL

Syst BT > 90 mmHg på vuxna (om misstanke skallskada)

Om pågående inre blödning på icke skallskadad patient accepteras syst BT på 80 mmHg

Saturation > 94 %

Normoventilation EtCO2 4,7-5,3 kPa

PROBLEM

Sjunkande medvetandegrad > 1 RLS enhet. Misstanke om inklämningsattack (RLS 7-8 alt tillkomst av dilaterad ljusstel pupill eller hemipares) hyperventilera → assistera andning, 20 andetag/minut, EtCO2 4,0-4,5, ring avsändande läkare

BT-fall: Ge Ringer-acetat i.v, målvärde 90 mmHg systoliskt, sänk huvudändan – planläge om samtidig skallskada. Ring avsändande läkare

Hypotermi: varma vätskor, varmt i sjukhytt under transport

UNDERHÅLLSVÄTSKA

Ringer-Acetat