15.5. Sekundärtransport icke traumatisk hjärnblödning/Stroke

PATIENTTYP

Ointuberad med verifierad blödning/sroke för överföring till specialistvård

Se även stroke se kap. 4.6

MED. KOMPETENS

Avsändande läkares bedömning.

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

RLS, pareser, pupiller var 10:e minut minimum

Saturation och andningsfrekvens

NIBP

VÅRDBEHOV

Kontroll av andning/cirkulation/förändring i neurologstatus

KAD och ventrikelsond enlig ordinaion av avsändande läkare

BEHANDLINGSMÅL

Systoliskt BT > 90 mmHg på vuxna

Saturation > 94 %

Krampfri

PROBLEM

Kramper – midazolam (Dormicum), se kap. 12.29.

Blodtrycksfall ge inf Ringer-acetat i.v, målvärde 90 mmHg systoliskt, sänk huvudända till planläge överväg minskad sedering

Blodtrycksstegring > 220 mmHg syst eller 125 mmHg diastol – ring avsändande läkare

Inklämning i första hand hyperventilation, assisterad andning, 20 andetag/minut, EtCO2 4,0-4,5 kPa - ring avsändande läkare

UNDERHÅLLSVÄTSKA

Natriumklorid 9 mg/ml, långsam infusionstakt

ÖVRIGT

Stabil patient (syst BT > 90 mmHg) vårdas med höjd huvudända ca 30 o