15.4. Sekundärtransport subarachnoidalblödning RLS1

PATIENTTYP

Vaken ointuberad pat med verifierad/misstänkt subarach

MED. KOMPETENS

Avsändande läkares bedömning.

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

RLS, pupiller min var 10:e min

Saturation. Andningsövervakning

NIBP

Kontinuerligt EKG

VÅRDBEHOV

Smärtlindring

Åksjukeprofylax pat bör ej kräkas/ulka (se övrigt)

Krampbehandling

BEHANDLINGSMÅL

Systoliskt BT 220-90 mmHg

Diastoliskt BT < 125 mmHg

Normal andning (EtCO2 4,7-5,3). SaO2 > 94 %

Analgesi –enl ordination av avsändande läkare

PROBLEM

Reblödning med sjunkande medvetande > 1 RLS-enhet

Snabbt sjunkande medvetande – ring avsändande läkare

Kramper ev som del i reblödning. Behandla med midazolam (Dormicum), se kap. 12.29.

Blodtrycksfall behandla med Ringer-acetat, målvärde 90 mmHg syst. Ring avsändande läkare om ej svar på behandling

Blodtrycksstegring – ring avsändande läkare

Inklämningsattack i första hand hyperventilatio, assisterad andning, 20 andetag/minut, EtCO2 4,0-4,5 och ring därefter avsändande läkare

UNDERHÅLLSVÄTSKA

Isoton koksalt. Natriumklorid 9 mg/ml med låg inf.hastighet

ÖVRIGT

30° höjd huvudända