15.3. Sekundärtransport patient med pleuradränage

PATIENTTYP

Patient med thoraxdrän med pågående (= aktivt sug)

MED. KOMPETENS

Avsändande läkares bedömning.

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

Auskultera båda lungorna före avfärd

Andningsfrekvens/djup. Sidoskillnad rörlighet

Saturation

Puls och blodtryck

Uppsamlad pleuravätska/blödning

Sugnivå (cm H2O), andningssynkrona rörelser i vattenlåset

BEHANDLINGSMÅL

Kontinuerligt sug i drän

PROBLEM

Kateter åker ut

Slangen går isär , sugslang lossnar från trekammare. Sätt ihop slangarna, fortsätt sug

Kladd i dränet - sugfunktionen upphör (= inga andnings-rörelser ses i kammaren) Spola aldrig upp ett drän under transport

Subcutant emfysem utan cirkulationspåverkan kräver ingen åtgärd. Kontrollera dränläge

Ventilpneumothorax pga upphävd dränfunktion. Svår andnöd, BT-fall – avlasta på den sida dränet sitter – se kap. 6.14

Blödning kräver åtgärd om vätskemängden verkar öka med mer än 200 ml/tim. Telefonkontakt avsändande läkare.

Trekammaren stjälper , vätska rinner omkring i 3-kammaren – sugfunktionen upphör. Åtgärd ej möjlig. Bär kammaren upprätt, fixera mot båren så den ej stjälper under transport.

ÖVRIGT

Oxygen åtgång – ökat sug ger inte mer undertryck. Det räcker att sugnivån hålls uppe. En full 5-liters oxygentub räcker till 3 timmars transport.

Heimlichventil (= icke återandningsventil direkt på dränslangen utan sug) evakuerar övertryck men dränerar ej vätska. Kan användas vid vissa akuta IVA transporter på avsändande läkares ansvar.

Med alla 3-kammarförpackningar följer en utförlig instruktion som bör medfölja under transport.