15.2. Sekundärtransport tracheostomerad pat

PATIENTTYP

Pat med tracheostomi som är > 24 timmar gammal

Spontanandning

Ingen vasoaktiv infusion

MED. KOMPETENS

Avsändande läkares bedömning.

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

NIBP

Saturation

Endtidal CO2

Andningsfrekvens och mönster

VÅRDBEHOV

Sugning

Kontroll av kanyl/tubläge, andningsmönster

BEHANDLINGSMÅL

Syst BT nära det pat hade före avfärd (min. 100 mmHg)

Saturation > 95 % (avancerad KOL 88-90 %)

EtCO2 nära ASB tagen före avfärd (± 1,0 kPa)

Smärtfri

PROBLEM

Oro behandlas ev med enstaka doser morfin 1 mg/ml 1-2 ml i.v alt diazepam (Stesolid N) 5 mg/ml 0,5 ml i.v efter att kanylstopp uteslutits

Ökat sugbehov skakning under transporten leder i allmänhet till mobilisering av slem

Stopp i tub/kanyl: sug, ev byte av kanyl över ledare, ring ansvarig avsändande läkare

Blodtrycksfall orsakat av smärtstillning/sedering inf Ringer-acetat 500 ml i.v

UNDERHÅLLSVÄTSKA

I.v infart, vätska vb.

EXTRA UTRUSTNING

Trachealkanyl/tub av samma storlek som pat har – ev från avsändande avd

Cook’s kanylbytare/annan ledare för kanylbyte

Carléns hakar

EXTRA LÄKEMEDEL

Inga

ÖVRIGT

Kanyl bör vara nyligen rengjord/bytt – om ej gjort, be om snabb kontroll

Kontrollera fastsättningen av kanyl/tub före avfärd

Minitrach (koniotomi) med smal kanyl kan kräva smala sugkatetrar