15.10. Sekundärtransport oförlösta

PATIENTTYP

Patient med pågående/hotande förlossning

Gravid med allvarlig sjukdom men ej pågående förlossning

MED. KOMPETENS

Avsändande läkares bedömning.

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

NIBP

Saturation

Fosterljud (doppler), värkarbete av barnmorska

Pat transporteras i sidoläge

VÅRDBEHOV

Blodtryckskontroller

BEHANDLINGSMÅL

Syst BT > 90 mmHg Preeklampsi diast BT < 105 och syst BT < 160

Saturation > 95 %. - misstanke om fosterpåverkan ge oxygen på grimma

Utslaget värkarbete

PROBLEM

Blodtryckstegring behandlas enligt ordination avsändande läkare

Blodtrycksfall (syst BT < 90) ge Ringer-acetat 1000 ml i.v, kan upprepas max 2000 ml.

Ökat värkarbete – enligt ordination alt ring avsändande läkare

Svår huvudvärk – enligt ordination alt ring avsändande läkare

Kramper – grand mal, se kap. 4.1

Förlossning och omhändertagande av nyfödd i ambulans – se kap. 5.2

UNDERHÅLLSVÄTSKA

Ringer-Acetat

EXTRA UTRUSTNING

Kontrollera att utrustning för att ta om hand barnet finns med förutom förlossningssetet

ÖVRIGT

Gravida har hög aspirationsrisk

Pågående magnesiuminf vid eklampsi/preeklampsi sköts av barnmorska