15.1. Akuta sekundärtransporter

Styrande dokument

Sekundärtransport i Ambulans med anestesikompetens – Länsgemensam rutin Hälso- och Sjukvård dokument id: 09-33872.

Anestesiläkare kontaktar SOS som i sin tur larmar ut resurser till dessa uppdrag. Rutinen i sin helhet finns att hitta på plexus.

Ev ordinationer utöver ambulanssjukvårdens generella direktiv ska finnas skriftligt dokumneterade på ambulanssjukvårdens ordinationsblankett. Om ambulanssjukvårdens generella direktiv ska följas, ska deta vara ifyllt av ansvarig läkare(kryssruta).

Rutiner när sekundärsjuksköterskan åker taxi till avsändande sjukhus