14.4. RSI

RSI = Rapid Sequence Induction – Helst i ambulansens sjukhytt

Läkemedel induktion (Anessk)

  • Inj. esketamin i.v. 5 mg/ml, 0,25-1,0 mg/kg. Dosen justeras efter patientens status, lägre dos ( 0,25-0,5 mg/kg ) till patient med RLS 4-8.
  • Inj. Suxametonium i.v.(1)-2 mg/kg

Läkemedel underhållsanestesi (Anessk)

  • Inj. esketamin i.v. 5 mg/ml, en fjärdedel till hälften av induktionsdosen ges var 15e minut eller om patienten hostar och är obekväm med tuben.

Narkossköterska

Assistent 1

Assistent 2

Friar luftvägen

Bedömer pupiller

Svalgtub vb

Oxygen

RLS/reaktion på smärta i fyra extremiteter

NIBP

PVK

Ta fram sug

Flöda syrgas, vid behov assistera andning, mask & blåsa

Verifiera andningsljud över båda lungfälten

SaO2 mätare

Starta endtidal CO2 mätare

Bestäm tubstorlek

Ordningställ tub med ledare kuffspruta på plats

Ge till assistent 1

Instruera om läkemedel

Dra upp läkemedlen, märk vb sprutor

Laryngoskopkontroll

Spruta läkemedel under narkossköterskans överinseende

Vid behov stabilisera huvudet (uppifrån eller nedifrån)

Intubera – oralt

Blås kuff

Assistera vb med sug

Kontrollera saturation

Kontrollera bröstkorgsrörelse

Sätt på endtidal koldioxidmätare

Lyssna över:

magsäck

båda lungfält

på halsen över cuffen

Notera tublängd

Fixera tub

Rörelsebegränsa vid behov enligt algoritm SRB

Notera neurologstatus och läkemedel

Mät blodtryck

Primär undersökning