14.2. Sugning i övre luftvägar

Endotrachealtub resp. trachealkanyl

Användningsområde

Sekret mobiliseras i luftvägarna ex vid intuberad, tracheotomerad eller sederad patient.


Ansvarsförhållanden


Utbildning

Genomgång av detta dokument samt praktisk träning under handledning.


Kateterstorlek

Välj sugkateter med ytterdiameter c:a hälften av endotracheltubens/kanylens inre diameter.


Tillvägagångssätt