14.1. Endotracheal intubation, ETI

Allmänt

Endast för personal med intubationsdelegering

Indikationer


Risker


Utförande


Övervakning