13.9. Intranasal administration

(MAD Nasal)

Användningsområde

Nasal administration av läkemedel. En fin dimma bildas och läkemedlet tas snabbt upp via kärl (dessutom via nervförbindelser direkt till hjärnan)

Ansvarsområde: Ssk

Utbildning

Läkemedelsadministration via ”tuberkulinspruta” med MAD®

Läkemedel

Indikationer

Kontraindikationer

Arbetsbeskrivning