13.8. ICD-magnet

Användningsområde

Magneten är avsedd att temporärt koppla bort funktionen på defibrilleringspacemaker (ICD pacemaker). ICD kan palperas som en pacemaker – patienten bör ha medicinskt informationskort. Aktiverad ICD ger lätta stötar vid beröring

Ansvarsförhållanden:

Amb.sjkvT – alltid telefonkontakt med kardiolog/invärtesmedicinare före användning på vaken patient

Amb.sjkv – under pågående A-HLR

Utbildning

Kunskap om förvaringsplats i ambulansen och indikation

Indikationer

  1. Defibrilleringsbar hjärtrytm (VT) som ej slår om (ICD-n ger upprepade stötar), vaken patient
  2. ICD-n ger stötar på vaken patient med normalt EKG
  3. HLR på patient med ICD där extern defibrillator finns på plats.

Kvarstår defibrilleringsbar rytm trots ICD skall extern defibrillator användas

Kontraindikationer

Inga eftersom ICD funktionen återkommer vid magnetens avlägsnande

Arbetsbeskrivning

  1. Palpera ut pacemakerdosans läge, vanligen på vänster övre bröstkorgshalva
  2. Placera magneten exakt över dosan
  3. Notera effekten – stötarna skall upphöra
  4. Fixera magneten över dosan med tape under transporten/HLR
  5. Övervaknings-EKG kontinuerligt

Förvaring

Magnetfältet påverkar inte ambulansens elektroniska utrustning. Magneten påverkar ej EKG-analysförmågan hos halvautomatisk defibrillator. Inget säkerhetsavstånd till övervakningsutrustning krävs

Övrigt

Lätta stötar som vårdare får när de berör en patient med aktiv ICD är inte farliga, kräver ingen utredning/behandling. Kan upplevas obehagliga