13.6. Defibrillator

(Heartstart FR3)

Användningsområde/beskrivning

HeartStart FR3-defibrillator (FR3) används vid ventrikelflimmer (VF) samt vissa ventrikeltakykardier (VT)

Defibrilleringsström kan skada användaren, vidrör inte patienten under defibrillering

Ansvarsförhållande: Amb.sjkv

Utbildning

Indikationer


Kontraindikationer

Utrustning

Arbetsbeskrivning – vuxen

Arbetsbeskrivning – tillägg barn (< 25 kg)

Applicera elektroder – anterior-posterior – ingen betydelse vilken av elektroderna som placeras på bröstkorg eller rygg

Manuell Mode

Efter varje användning

ska följande efteranvändningskontroller göras

Felsökning