13.5. CPAP

(Pulmodyne)

Användningsområde CPAP

CPAP innebär att man upprätthåller ett positivt luftvägstryck i luftvägarna under hela andningscykeln. CPAP står för Continous Positive Airway Pressure (kontinuerligt positivt luftvägstryck). CPAP-utrustning i ambulans kan användas från 4 års ålder.

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt praktisk övning under handledning.

Indikationer

CPAP-ventil 7,5 cm H2O:

CPAP-ventil (2,5) - 5 cm H2O:

Kontraindikationer

Arbetsbeskrivning

Om behandlingen fungerar

Larma in till akutmott, avbryt inte behandling förrän läkare på AM övertagit ansvaret

Utrustning

Pulmodyne CPAP är en engångsprodukt., med inbyggd manometer, övertrycksventil, mask i silikon, pannstöd och huvudhätta ingår.

Finns i storlek: small, medium och large.

Utförande

Viktigt ha uppsikt på patienten för att snabbt kunna utvärdera effekten av behandlingen samt att kunna agera vid ev. försämring eller illamående.

Beskrivning/uppkoppling CPAP

Beskrivning/uppkoppling CPAP med nebulisator

Vid avslutande av CPAP-behandling koppla först bort masken därefter stängs flödet av.