RSI med SRB (Spinal rörelsebegränsning)

RSI = Rapid Sequence Induction – Helst i ambulansens sjukhytt

Narkossköterska

Assistent 1

Assistent 2

Friar luftvägen

Bedömer pupiller

Svalgtub vb

Oxygen

RLS/reaktion på smärta i fyra extremiteter

NIBP

PVK

Ta fram sug

Assistera andning, mask & blåsa

Verifiera andningsljud över båda lungfälten

SaO2 mätare

Starta endtidal CO2 mätare

Bestäm tubstorlek

Ordningställ tub med ledare kuffspruta på plats

Ge till assistent 1

Instruera om läkemedel

Dra upp läkemedlen, märk vb sprutor

Laryngoskopkontroll

Spruta läkemedel under narkossköterskans överinseende

Stabilisera huvudet (uppifrån eller nedifrån)

Intubera – oralt

Blås kuff

Assistera vb med sug

Kontrollera saturation

Kontrollera bröstkorgsrörelse

Sätt på endtidal koldioxidmätare

Lyssna över:

magsäck

båda lungfält

på halsen över cuffen

Notera tublängd

Fixera tub

Rörelsebegränsa enligt algoritm SRB

Notera neurologstatus och läkemedel

Mät blodtryck

Primär undersökning