13.4. Bäckengördel

(T-POD)

Användningsområde

Temporär externfixation vid instabil bäckenfraktur. T-POD™ hindrar inte CT, MR eller slätröntgen.

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Utbildning

Genomgång av kvalitetsdokumentet, praktisk handledning.

Indikation

Patient > 25 kg (ca 8 år) högenergitrauma mot bäckenet, trubbigt våld

Kontraindikationer

Utrustning

Tillvägagångssätt

Vård efter stabilisering

Underhåll

Gördeln är engångs. Icke kontaminerad gördel kan dock återanvändas.