13.3. Bilbälte spädbarn

(Kangoofix)

Användningsområde

Bältesystem för fastsättning av spädbarn

Ansvarsförhållande: Amb.sjkv

Utbildning

Denna text och praktisk genomgång

Indikation

Kontraindikationer

Underhåll

Kan användas 5 ggr därefter byts till ny

Arbetsbeskrivning

Se nedan