13.28. Övervakningsutrustning

(Mobimed)

Användningsområde

Övervakning av patientdata, kommunikation med/överföring av data till sjukhus.

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt praktisk träning under handledning.

Utrustning och tillbehör

Underhåll

Rengörs med lätt fuktad trasa innehållande tvållösning eller liknande. Sprit får ej användas.

Funktionskontroll

Kommunikationstest en gång/vecka enligt tidigare föreskrifter.

Daglig kontroll av batteristatus och utrustning/tillbehör.

Arbetsbeskrivning

Se funktionsbeskrivning samt uppkopplingsschema (se kap. 3.6 och nedan).

Vanliga felkällor och felsökning

OBS!

Var noga med att kontrollera patientens identitet innan sändning av data till sjukhus.


Övervaknings-EKG

Elektrodplacering för arytmiövervakning vid användande av 3 avledningar:

MobiMed


R Röd: På övre delen av högra sidan av bröstkorgen, nedanför nyckelbenet

N Svart: På höger höftbenskam

F Grön: På vänster höftbenskam

Eftersom denna avledningskonfiguration endast används för arytmiövervakning kan placeringen ändras för att få en god EKG-signal.