13.26. Ögonsköljning

(Morganlins)

Användningsområde

Underlättande av ögonsköljning då ögat skadats av kemikalier.

Ansvarförhållanden: Amb.sjkv

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt praktisk träning under handledning.

Indikationer

Kontraindikationer

Arbetsbeskrivning