13.25. Värmefilt/täcke

(Easywarm)

Användningsområde

Aktiv uppvärmning av patient med mild hypotermi eller befarad nedkylning.

Ansvarsförhållande: Amb.sjkv

Utbildning

Denna text samt bruksanvisning. Bruksanvisning finns i förpackning.

Indikationer

Utrustning

Värmefilt Easywarm. Max effekt inom 30 minuter. Effekt upp till 10 timmar.

Arbetsbeskrivning

Värmefilten bör ej läggas på bar hud (värmekuddarna blir 44°C).

OBS! Undvik kontakt med skadad hud.

Undvik extratryck på värmekuddarna, ex kroppstyngd, spännremmar.