13.24. Skyddsmask 98

(Skyddsmask 98, filter 98)

Användningsområde

Andningsskydd att användas som personligt skydd vid arbete med patienter som exponerats för kemikalie/r eller som flyktmask ur kontaminerat område. Används även vid misstänkt/bekräftad virussmitta (ex Covid-19).

Skyddsmask 98 skall vara personlig och skall vara personligt utprovad.


Skyddsmask M98

Skyddsmask M98 får endast användas om den orena luften innehåller minst 18-23 volym-% syre, då den själv inte producerar syre. Placering av filter är tillgängligt på vänster sida. Filtergängan är den samma som används på de flesta skyddsmasker både civila och militära. Mask med applicerat filter förvaras i avsedd väska för att minska slitage till användning.

Filter 98

Filtret består av aktivt kol som renar luft från ämnen i gasform samt glasfiberpapper som renar luften från partiklar samt är omgivet att ett svart plasthölje.
Filtret kommer inpackad i en vacuumförpackning och på filtret sitter en skruvkork samt en plugg. Skruvkorken tas av och läggs i väskan (sparas för att kontrollera vikt av filter i framtiden), filtret gängas därefter på maskens vänstra sida. Pluggen på filtrets insugssida förhindrar föroreningar och fukt att komma in i filtret när det inte används. Pluggen skall tas bort och sparas i väskan under användning, appliceras vid rengöring och förvaring.

Filtret är vägt och märkt med vikt. Filtrets vikt är inklusive kork och plugg. Filtret tätas och kan mättas av föroreningar under tid, då kan det upplevas motstånd vid inandning. Filtret ska vägas för att säkerställa dess funktion, vikten av filter, kork och plugg ska inte överstiga + 20 gram. Kassera filtret som riskavfall och ta ett nytt. Förvara filtret applicerat på mask med pluggen på när det inte används.

Färdigställande av skyddsmask M 98

För bäst tillpassning ska skyddsmasken vara rätt i storlek, då uppnås en god tätning i tätningskanter och innermasken. Skyddsmasken finns i 2 storlekar M/L och Small, storleken står på mitten spänner höger.

Förenklad tillpassning

Inspektera skyddsmasken så att den är hel och ren, att utandningsventilen åtdragen och att filter är applicerat.

Ta av plugg och lägg det i väskan.


Om läckage uppstår vid något av ovanstående, spänn bandstället och dra åt filtret ytterligare. Testa igen, om läckage fortfarande finns, kontakta ansvarig för felsökning av mask och ev. byte av storlek


Bild 1-6

Avtagning och rengöring av skyddsmask M98

All sanering av skyddsmasken bör genomföras med handskar på.


Bild 7-10

Ytterligare rengöring vid hårt nedsmutsad mask vid ex. kem händelser (punkt 1-5 ska alltid göras först)

OBS! Ta av filtret från masken vid rengöring med tvål och vatten (Bild 13 och 14), detta torkas enbart av med ytdesinfektion. Lufttorka och förslut filtret med plugg. För att undvika att få in fukt i filtret skruvas det tillbaka på masken efter sanering.


Bild 11-14


Bild 15-17

Användning vid misstänkt eller bekräftad kemikalieexponering