13.23. Skyddsdräkt

(Skyddsdräkt 08)

Användningsområde

Egenskydd i samband med kemiska olyckor

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Personal med godkänd test av skyddsmask 98 använder skyddsdräkt 08.

Indikationer

Användas vid kemisk olycka samt vid arbete på saneringsplats.

Kontraindikationer

Får inte användas inom riskområde (Het zon)

Utrustningen får enbart användas av övad personal

Utrustning och tillbehör

Underhåll

Plastpåsepackade dräkt förvaras lättåtkomlig i ambulansen. Kontrollera dagligen att dräkt av rätt sort och handskstorlek finns i bilen, förpackningen oskadad, vakuumförpackningen håller. Utgångsdatum finns ej – dräkten hållbar i 10 år.

Funktion

Skyddsdräkt 08 ger skydd mot kemikalier om arbetstiden i dräkten understiger 60 minuter och dräkten oskadad (inga stickhål eller revor uppstår under arbetet) Uppstår skada på dräkten skall bäraren betraktas som kontaminerad och saneras enligt de rekommendationer som gäller för den aktuella kemikalien.

Arbetsbeskrivning

Dräkten bärs utanpå ordinarie arbetskläder och tas på i kall zon.

Instruktion för påtagande ligger i plastförpackningen.

Påklädningen underlättas om man hjälper varandra parvis

Avtagande av dräkten

Problem och felsökning

Läckage av vätska vid handleder – kardborrebandet måste vara åtdraget för att det skall vara tätt. Dessutom får man inte hålla armarna rakt upp i duschstrålen även om kardeborrebandet åtdraget.