13.22. SCOOP-bår

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Indikationer

Kontraindikationer


Observera

Isolerade frakturer på hals- ryggkotor på äldre/sköra patienter med osteoporos eller patienter med inflammatoriska ledsjukdomar (ex.vis RA) missas lätt. Denna patienttyp med fall från låg höjd och negativ undersökning, hanteras varsamt, polstras vid transport, tills patient är röntgenologiskt frikänd.

Tidpunkt för applicering av scoopbår noteras. Patienten bör ej vara fixerad på scoopbår längre än 30-60 minuter.