13.21. Pulsoxymeter

(Nonin)

Användningsområde

Pulsoxymetern har tre olika funktioner; perifer cirkulation, blodets saturation (oxygen-mättnad) och perifer puls. Saturationen mäts med ljusabsorptionsteknik. Rött och infrarött ljus strålar från sensorns ena halva och mottages i sensorns andra halva. Vid passagen genom vävnaden absorberas ljuset av hemoglobinet i det arteriella blodet. Saturationen beräknas sedan från denna ljusnivå. OBS! mäter endast syrenivå i blodet dvs ej i skadat organ!

Indikationer

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Pulsoxymeter bör vara en del av den primära undersökningen

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt praktisk träning under handledning

Utrustning och tillbehör

Underhåll

Apparaterna skall servas årligen på MTA. Kablarna får ej vikas eller töjas. De skall antingen hänga fritt eller rullas i en vid cirkel

Arbetsbeskrivning

Problem och felsökning