13.20. Plasmaglukosmätare

(Bayer Countour)

Användningsområde

För att bestämma halten glukos i plasma

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt praktisk träning under handledning

Indikationer

Kontraindikationer

Underhåll

Rengör utsidan med lätt fuktad trasa, se bruksanvisning

Arbetsbeskrivning

Se bruksanvisning som medföljer varje plasmaglukosmätare