13.2. Bennål

( EZ-IO samt Fast Tactical )

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv efter beslut av Ssk

Indikationer för de olika alternativen


EZ-IO – Intraosseös nål för vaskulär åtkomst via tibia

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt träning under handledning

Riktlinjer för EZ-IO

Indikation

Misslyckad perfer venväg (≥ 2 försök) och vätska/läkemedel bedöms vara direkt livräddande t.ex. vid:

Olämpligt att använda EZ-IO vid

Kontraindikationer

Arbetsbeskrivning


Vätskor och läkemedel för i.v bruk i livräddande syfte kan ges i EZ-IO

Avlägsnande av EZ-IO

Fäst spruta med luer-lock fattning eller trevägskran på nålen (ej peang eller liknande) Skruva medsols samtidigt som du drar nålen uppåt.

Om behandling avslutas på plats skall nålen tas bort – gäller ej vid misstanke om rättsmedicinsk utredning.

Rengöring av borr

Tvätta med fuktad trasa, mild tvållösning. Använd också ytdesinfektionsmedel typ Vircon. Tryck på avtryckaren ett antal gånger under rengöringen. Använd bomullspinne för att rengöra den del där nålen appliceras på handtaget.

Funktionskontroll av borr

Testning av handtaget för att kontrollera batterikapacitet skall ej göras rutinmässigt – förbrukar batterikapacitet. Handtaget kontrolleras en gång per år.

När handtaget används tänds en indikeringslampa. Normalt = grönt ljus. Rött ljus = batterikapacitet < 10 % dvs beställ nytt handtag.


Fast Tactical – Intraosseös nål för vaskulär åtkomst via sternum

Bakgrund

FAST Tactical är en intraosseös sternumnål för användning på patient med kraftig allmänpåverkan där försök att sätta perifer venkateter misslyckats.

Nålen ska användas som förstahandsalternativ till venös access endast vid traumatiska hjärtstopp. Nålens placering är övre delen av bröstbenet, manubrium sterni. Nålen trycks in i benet istället för att borras in som är fallet vid nålsättning i tibia eller humerus. Vätska, läkemedel och blodprodukter kan ges i nålen. Kapaciteten vid användning av övertryck är mellan 125 ml/min (övertrycksmanschett 300 mmHg) upp till 250 ml/min (manuellt tryck) vilket innebär en bättre kapacitet än en grön PVK. Inbyggt i hylsan finns en nål sam tre metallstift som styr nålen till rätt plats

Proceduren vid insättning av sternumnålen är relativt smärtfri då benet i sternum är poröst. Sternumnålen är för engångsbruk och kan användas på patienter från 12 års ålder. Nålen kan användas under ett dygn och ska sedan tas bort. En patient som erhållit sternumnål ska inte få en ny nål inom en månad då manubrium sterni måste läka. Om man misslyckas att sätta nålen vid första försöket kan insticksstället justeras några mm och nytt försök göras

Fördelar med sternumnålen är att man vid läkemedelsadministration snabbare når toppkoncentrationer av läkemedlet i blodet vid jämförelse med nål i tibia, detta anses viktigt vid t ex adrenalintillförsel vid hjärtstopp. Vid behov av snabb infusion av vätska är sternumnålen ett bättre alternativ då infusionshastigheten är högre. Alla läkemedel som kan ges intravenöst kan också ges i sternumnålen.

Film från Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FG6aO1sj3Ow

Utbildning

Genomgång av detta dokument och övrigt utbildningsmaterial samt praktisk träning under handledning av instruktör

Indikationer för sternumnål Fast Tactical

Kontraindikationer

Tillvägagångssätt vid nålsättning

Tillvägagångssätt vid borttaganden av Fast Tactical