13.19. Perifer venkateter

Användningsområde

Etablera venväg

Ansvarförhållanden: Amb.sjkv

Indikationer

Kontraindikationer

Undvik när detta är möjligt:

Arbetsbeskrivning

För att minska risken för komplikationer och öka funktionsdugligheten bör om möjligt raka vener med stor diameter på underarm eller handrygg väljas.

Desinfektera händerna och använd rena undersökningshandskar.