13.17. Nebulisering vid manuell ventilation

Användningsområde

Om behov av inhalation uppstår vid manuell ventilation med mask och blåsa ansluts nebulisator enligt arbetsbeskrivning nedan.

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt praktisk träning under handledning

Indikationer

Arbetsbeskrivning