13.16. Mekansk bröstkomprimator

(LUCAS 2)

Användningsområde

Upprätthålla cirkulation under hjärtstopp hos vuxna patienter och barn > 40 kg, ersätter manuella bröstkompressioner

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Utbildning

Genomgång av bruksanvisning, detta dokument samt praktisk träning under handledning.

Indikationer

Kontraindikationer

Utrustning

Ovanstående finns i förvaringsryggsäck märkt LUCAS

Underhåll


Batteribyte

Om enbart batteriet i LUCAS använts – byt mot det medföljande reservbatteriet och ladda det som används. Om båda batterierna använts byt mot AM låneapparat och snabbladda ambulansens LUCAS från vägguttag på AM.

Batteriladdning

Laddningsstatus under drift anges av indikatorlampa på LUCAS panelen – orange blinkande lampa anger att 10 min drifttid återstår och batteri ska bytas.

Batteri laddas i separat extern laddare på station. Laddtid < 4 timmar. Fulladdat batteri se ovan.

LUCAS i viloläge kan laddas via externt nätaggregat 230V – laddtid ca 2 timmar. LUCAS under drift med elkabel laddar ej batteriet i apparaten.

Arbetsbeskrivning – Se bruksanvisning