13.15. Larynxmask – vuxen

(I-Gel)

Användningsområde

Larynxmask i-gel är ett hjälpmedel vid avancerad luftvägsvård, avsedd för ”blind” nedsättning.

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Utbildning

Genomgång av detta dokument, användarhandledning i-gel ® samt praktisk träning på intubationsdocka under handledning. Teoretisk och praktisk test med instruktör.

Indikationer

Storlek i-gel

Patientstorlek

Patientens vikt i kg

(vägledning)

Ventrikelsond/

sugkateter 50 cm

3

Liten vuxen

30 – 60

12

4

Mellanstor vuxen

50 – 90

12

5

Stor vuxen

90 +

14

Kontraindikationer

Försiktighet

Komplikationer

Utförande

 1. Förbered larynxmask (ev vattenbaserad gel, ex K-Y Jelly)
 2. Ventilera med oxygen helst under 2 minuter – ej A-HLR → se LMA och HLR
 3. Sug rent i svalg vb
 4. Lätta på eventuell halskrage med bibehållen spinal stabilisering
 5. Patient i ”sniffing position” om tillståndet tillåter
 6. För ned i-gel tills ett fjädrande motstånd känns
 7. Assistera andning, auskultera över båda lungor och ventrikel
 8. Kontroll koldioxid med EMMA ®
 9. Fixera i-gel med tejp, töm uppblåst ventrikel vb med gelad sugkateter 50 cm i aspirationskanalen
 10. Vid litet läckage, bröstkorg höjer sig tillräckligt – avvakta några minuter
 11. Vid stort läckage, misstanke om otillräcklig ventilation – ta bort i-gel , ventilera kort på mask, nytt försök ev med annan storlek
 12. Fortsatt otillräcklig andning – överväg intub, annars pocketmask/mask & blåsa
 13. Om patienten besväras av i-gel , assisterad/kontrollerad andning behövs – inj morfin 1 mg/ml 1-2,5 ml i.v vb

OBS! Kontraindikationer för sugkateter:

LMA och HLR