13.14. Larynxmask – barn

(I-Gel)

Barn ventileras i första hand med pocketmask/mask och blåsa

Användningsområde

I-gel är förstahandsalternativ vid avancerad luftvägshantering för barn (från 2 kg) och vuxna. I-gel är avsedd för ”blind” nedsättning.

Ansvarsförhållanden: Anessk

Utbildning

Genomgång av detta dokument och användarhandledning i-gel samt praktisk träning på intubationsdocka under handledning.

Indikationer

Storlek i-gel

Patientstorlek

Patientvikt i kg

Storlek sugkateter

2

Liten pediatrisk

10-25

12

Kontraindikationer

Försiktighet

Komplikationer

Utförande

Kontraindikationer sugkateter

i-Gel och HLR

Se LMA vuxen, kap. 13.15