13.13. Kuvös

Förberedelser

Ambulansen skall vara utrustad med 2st tuber 10L luft samt 2st tuber 10L med oxygen

För att transportera kuvös behöver man göra vissa justeringar av bårsläden.

Kuvösens bårunderrede

Kuvösen står på ett speciellt bårunderrede på avdelningen.

Handhavandet skiljer sig från de bårunderreden vi är vana vid att använda.

Gör så här: